Turnajový ředitel / Floorman

Úkolem floormana je řešit sporné situace, řídit turnaj a konat rozhodnutí v zájmu co nejvyšší korektnosti a plynulosti hry. V neobvyklých situacích může floorman rozhodnout tak, že pro udržení korektní a férové hry převýší jeho rozhodnutí některé z technických pravidel. Rozhodnutí floormana je vždy konečné.

Oficiální jazyk

Celosvětově se v turnajích užívá anglický jazyk. V ČR budeme tedy během turnajů používat náš mateřský český a jako druhý anglický jazyk, s povolením floormana i německý jazyk.

Oficiální termíny a názvy turnajového pokeru

Oficiální termíny a názvy jsou jednoduchá, nezaměnitelná a časem prověřená prohlášení jako: bet (sázka), raise (navýšení), call (dorovnání), fold (zahození), check (zdržení se sázky), all-in (všechny žetony do hry), pot (pouze v pot limitních hrách, znamená sázku ve výši potu) a complete (dorovnat například z malého blindu). Regionální zavedené termíny do tohoto výčtu patří také. V případě použití nestandardních termínů hráč riskuje, že jeho akce bude vyhodnocena jinak, než původně zamýšlel. Zodpovědností všech hráčů je vyjadřovat své záměry zcela jasně. Související pravidla jsou #36 a #44.

Nově přibylo: Hráč musí dávat pozor na to jaká gesta používá, když je na něm řada. Poklepání na stůl je check!

Jde o časté nedorozumění či problém - konkrétně, někteří hráči zcela nevědomky poklepávají na své karty i v situaci, kdy pouze přemýšlí, co udělat v danné hře, čím vědomě nebo nevědomě matou soupeře, kteří netuší, zda jde o check nebo jen o zlozvyk.

Každý pohyb, který by mohl být od této chvíle interpretován jako check, tak bude interpretován.

Další pravidlo: Kvůli korektnosti hře je zavedeno pravidlo že hráč nesmí při přemýšlení sledovat protihráče a bez slovní akce posunovat žetony směrem doprostřed stolu (jako že chce dát all in) a následně před bet lajnou si to rozmyslí a sleduje reakci hráče. Uchopení všech žetonů a sunutí směrem do oválu bude bráno jako all-in.

Komunikace pomocí elektronických zařízení

Velmi citlivé hledisko. V našem kasinu hovor zvednout i vytočit smíte ovšem z etického hlediska v zájmu nás všech prosíme o co nejrychlejší vyřízení a dávání pozor zda jste na řadě a máte udělat akci. Floorman i dealer může posoudit že hovor je příliš dlouhý nebo dále neakceptovatelný a vyzvat hráče k jeho ukončení a následně mucknout karty a vyzvat hráče aby do konce hovoru odešel od stolu. Samozřejmě komunikace jakýchkoliv médii mezi hráči u stolu je nepřípustná. V případě zjištění takového provinění kasino ve většině případů udělá opatření zákazu vstupu.

Náhodný a správný seating

Místa v turnajích a kvalifikacích budou přidělena náhodně. Hráč, který se v turnaji posadil na špatné místo (avšak se správným stackem) bude přesunut na místo správné a jeho stack bude přesunut spolu s ním.

Zvláštní potřeby

Hráčům, kteří potřebují speciální způsob usazení (například ti, kteří mají nějaký handicap nebo omezení) se budeme snažit vyjít maximálně vstříc s ohledem na možnosti v dané situaci.

Rozpouštění stolů

Hráči opouštějící rozpadající se stůl jsou zodpovědní za kontrolu a správnost své nové pozice. Po zasednutí na nový stůl se mohou ocitnout na malém blindu, velkém blindu i na buttonu (a samozřejmě na dalších pozicích). Nemohou však být posazeni mezi malý blind a button.

Balancování/vyrovnávání stolů

U holdemu nebo jeho variantách (př. Omaha nebo pineaple) je vždy přesunut hráč, který měl jít další handu na velký blind. Tento hráč je na novém stole přesunut na nejhorší možnou pozici, i za předpokladu, že usedne rovnou na velký blind. Nejhorší možná pozice však nikdy není místo na small blindu.

Počet hráčů na finálovém stole

U her kde vykládáme flop se finálový stůl skládá obvykle z 9 hráčů. Pokud turnaj probíhá 6-max, finálový stůl se bude skládat ze 7 hráčů. Pokud se bude hrát 8- max tak na finálovém stole hrajeme taky v 8 hráčích.

Deklarace výherní kombinace

Karty mluví za sebe. Verbální prohlášení hráče o jeho kombinaci není závazné. Pokud by však hráč úmyslně lhal o své kombinaci, může být personálem penalizován.

V showdownu si hráč musí chránit své karty do té doby, dokud není rozhodnuto o vítězi.

Otočení karet při all-inu

Všechny zúčastněné karty musí být bez zdržování otočeny ve chvíli, kdy jsou hráči all-in a všechny sázky již byly uzavřeny. Nikdo z hráčů a je jedno zda vyslal allin či jen dorovnal, nemůže své karty mucknout bez ukázání.

Pořadí v showdownu

V showdownu, kde není žádný ze soupeřů all-in, ukazuje karty vždy ten hráč, který provedl poslední agresivní akci. Pokud během posledního kola sázek k žádné akci nedošlo, jako první ukazuje hráč po levici buttonu a následně další hráči po směru hodinových ručiček. Ve hře Stud jako první ukazuje hráč s nejvyšším boardem, v Razzu naopak hráč s nejnižším boardem.

Hráč v showdownu hraje board

Pokud hraje v showdownu hráč board a chce získat část potu, musí otočit své karty.

Žádost na odhalení karet

Pokud je na riveru sázka, callující hráč má nezcizitelné právo vidět karty soupeře (handu, za kterou si zaplatil), v případě, že stále drží své karty či je ukázal.

Např. Hráč A vsadí na riveru, hráč B dorovná. Standardně zde hráč B počká na soupeře, aby ukázal karty jako první. Pokud si je ale A jistý, že prohrál, má šanci své karty mucknout a hráč B vyhraje pot bez showdownu. Stejně tak pokud B nečeká a ukáže karty jako první, A může ty své zahodit. Nově, podle aktuálních pravidel má nyní hráč B možnost vždy požádat soupeře, aby mu své karty ukázal. Hráč A by dokonce mohl být penalizován, pokud by tak nechtěl učinit a své karty schválně rychle mucknul.

Chybné určení/sebrání výherní kombinace

Dealer nemůže sebrat/mucknout hráči karty, které byly otočeny a byly zcela jasně vítěznou kombinací. Hráči jsou žádáni o asistenci při vyhodnocování kombinace v případě, že by mělo dojít k chybě dealera.

Každý hráč u stolu, ať už je v handě či nikoliv, by měl promluvit, pokud si myslí, že se stala chyba ve čtení vítězné kombinace či přidělení potu špatnému hráči.

Lichý žeton

Lichý žeton vždy obdrží hráč sedící na horší pozici, což se určuje dle směru hodinových ručiček od buttonu. V případě split potu (například během chip race) platí stejné pravidlo.

Vedlejší poty

Každý z vedlejších potů (side pots) bude oddělen zvlášť.

Sporné handy

Právo na námitky/diskusi o sporné handě končí v momentu, kdy začíná handa nová. Více v pravidlu #19.

Nové limity

Ve chvíli, kdy vyprší čas současného levelu a floorman ohlásí level nový, tato změna se týká až handy následující. Každá handa začíná mícháním balíčku (riffle). Pokud je používána automatická míchačka, nová handa začíná stiskem zeleného tlačítka.

Chip race

Chip race znamená odebrání žetonů nejnižší hodnoty ze hry. Hráč může obdržet pouze jeden žeton. Chip race začíná vždy od pozice číslo jedna. Hráč nemůže být v rámci chip race vyřazen z turnaje: hráč, který ztratí poslední žeton během chip race obdrží jeden žeton následující nejnižší hodnoty a pokračuje ve hře. Hráči mohou na chip race dohlížet.

Stack musí být viditelný a spočitatelný

Hráči mají nárok, aby jim bylo umožněno odhadnout velikost stacku svých oponentů, tudíž je doporučeno držet žetony v počitatelných sloupcích. Doporučují se sloupce po 10 nebo 20 žetonech. Každý hráč musí držet žetony nejvyšší hodnoty na viditelném místě a to způsobem, aby byly dobře rozeznatelné za všech okolností. Hodnotu a počet žetonů ve hře kontroluje floorman, který vždy oznamuje probíhající chip race.

Výměna balíčku karet

Balíček karet (deck) se mění na pokyn krupiera, podle dosaženého levelu a nebo dle dalších pravidel kasina. Pokud hráč chce vyměnit karty z jakéhokoliv důvodu sdělí to krupiérovi a ten rozhodne zda se deck vymění nebo ne.

Re-buys

Pokud chce hráč učinit re-buy, nesmí zameškat jedinou handu. Jestliže hráč nahlásí před novou handou re-buy, hry se účastní, jeho žetony jsou ve hře a je povinen re-buy uskutečnit.

Time pro hráče (zodpovědnost hráče)

Jestliže hráč dlouho přemýšlí a je na něj zavolán time, tento hráč obdrží maximálně jednu minutu na své rozhodnutí. Pokud hráč nezareaguje před vypršením času, nastane 10 sekundové odpočítávání, po kterém je handa prohlášena za mrtvou (hand is dead). Pokud hráč neprovede rozhodnutí před tímto prohlášením, jeho handa je mrtvá.

K zodpovědnosti hráče se nově přidává povinnost "zavolat 'time' v opodstatněném případě

  • Každý hráč účastnící se v turnaji může zavolat "time". Tzn. že nejen hráč sedící u stolu, jak tomu bylo doposud, ale každý hráč, který je stále v turnaji. Toto pravidlo nabývá na váze například v turnaji, který spadne na poslední dva stoly a na jednom stole se zdržuje naopak na druhém hrají velmi svižně. Potom můžete zavolat "time" i na hráče sedící na druhém stole.
  • Floorman musí zavolaný "time" odsouhlasit. To je automatické, "time" může být odmítnut například v případě, že floor cítí, že některý z hráčů tuto svou možnost zneužívá.

Dotáčení boardu (rabbit hunting)

Dotáčení boardu není při turnaji povoleno. Dotáčení boardu znamená odhalení karet, které by byly vyloženy v případě neukončení handy.

Každý na svém místě

Aby se hráč mohl účastnit hry, musí sedět na svém místě při dopadu poslední karty. V opačném případě je jeho ruka prohlášena za mrtvou. Hráč musí být na svém místě i pro vykonání jakékoli akce či pro zahlášení time na protihráče.

Probíhající akce

Pokud je hráč ve hře, musí zůstat u svého stolu.

Zmrazený button

V turnaji bude používán zmrazený button (dead button). To znamená, že button může být umístěn před židli, na které nesedí žádný hráč.

Vyhýbaní se blindům

Pokud se bude hráč během rozpouštění či přesazování na jiný stůl záměrně vyhýbat blindům, obdrží penalizaci.

Button během Heads-Upu

V heads-upu je malý blind vždy na buttonu, jako první se vyjadřuje před flopem a jako druhý na všech ostatních streetách. Poslední karta je vždy rozdána buttonu. Na začátku heads-upu platí pravidlo, že žádný z hráčů nemůže být na velkém blindu dvakrát v řadě.

Misdeal

K misdealu dochází v případě, kdy je jedna z prvních dvou rozdaných karet odhalena, jsou během rozdávání odhaleny dvě a více karet, první karta je rozdána na špatnou pozici, karty jsou rozdány na pozici, která karty neměla obdržet karty a nebo jeden z hráčů karty neobdrží. Hráč na buttonu může obdržet dvě karty po sobě. Jestliže však následně dojde k podstatné akci, k misdealu nedochází a handa pokračuje.

Podstatná akce (substantial action)

Podstatná akce je definována jako: A) dvě zahrání v řadě, přičemž alespoň jedno z nich musí obsahovat vložení žetonů do potu (tedy jakékoli dvě akce, kromě dvou foldů nebo dvou checků), NEBO B) jakákoli kombinace tří zahráních v řadě (check, bet, raise, call, fold).

Čtyři karty na flopu

Jestliže se na flopu objeví 4 karty (namísto 3), krupier si je jistý, která karta měla být spálená necht tak učiní a hra pokračuje. Pokud ne krupier otočí všechny karty lícem dolů. V tu chvíli je zavolán floorman a náhodně jednu z nich vybere. Tato karta bude použitá jako spálená karta a ze zbývajících 3 karet se stane flop.

Slovní prohlášení / Akce ve správném pořadí

Hráči musí jednat ve chvíli, kdy jsou na řadě. Slovní prohlášení akce je závazné. Žetony umístěné do potu musí zůstat v potu.

Zahrání mimo pořadí

Pokud hráč provede svou akci mimo pořadí, tato akce je platná v případě, pokud před ním nedojde ke změně akce některým z hráčů. Check, call nebo fold neznamená změnu akce. Jestliže se akce změní, sázka hráče, jenž zahrál mimo pořadí, není závazná a je mu navrácena. Ten pak má možnost provést všechny druhy akce: call, raise a fold. V případe zahození karet mimo pořadí již tento krok nejde vrátit.

Způsoby navyšování

V no-limitních a pot-limitních hrách musí být navýšení provedeno třemi způsoby: 1) umístěním celé částky do potu jedním pohybem, 2) slovním nahlášení částky před umístěním žetonů do potu, 3) slovním prohlášení "raise" před umístěním částky do potu a následným posunutí zamýšlené částky do potu jedním pohybem. Hráč je zodpovědný, aby jím zamýšlená akce byla vždy jasná.

Navyšování

Navýšení (raise) musí být minimálně ve stejné výši, jako předchozí sázka či navýšení v aktuálním kole. Pokud hráč navýší alespoň 50% a více předchozí sázky (zároveň však méně než je minimální raise), musí učinit minimální raise. V no-limitních a pot-limitních hráč musí být sázka all-in alespoň ve výši minimálního raisu, jinak původní sázející hráč nemá další možnost znovu navyšovat.

Všechny raisy, které deklarujete ústně jsou pokládány za celkový raise. Pokud tedy hráč A otevře na 2000 a hráč B deklaruje "raise osm tisíc", jde o navýšení na osm tisíc celkem.

Sázky jsou provedeny buď pomocí verbální deklarace či posunutím žetonů před sebe. Pokud hráč udělá obě dvě vyjádření, vždy platí to první, pokud se tak stane současně, má vždy přednost verbální deklarace.

Použití žetonu vysoké hodnoty při sázkách

Pokud hráč stojí proti sázce či dorovnává velký blind a do potu hodí jeden žeton vysoké hodnoty, je tato akce vždy brána jako call (pokud dopředu nenahlásí raise). Aby hráč mohl navýšit jedním žetonem, musí tak zahlásit do chvíle, než se žeton dotkne povrchu stolu. Pokud není sdělena částka, raise se rovná hodnotě použitého žetonu. V případě sázky pomocí tohoto žetonu (bez nahlášení částky) se sázka rovná hodnotě použitého žetonu.

Sázení několika žetony

Jestliže hráč čelí sázce a použije více žetonů stejné hodnoty (bez nahlášení akce raise), je to vždy call, pokud odstranění jednoho žetonu zanechá částku nižší, než jaká je potřeba na call. Příklad: Hráč A raisne před flopem na blindech 200/400 částkou 1.200 (tedy navýšení o 800), hráč B bez slovního oznámení vloží do potu dva žetony, každý v hodnotě 1.000. V tomto případě se jedná pouze o call, neboť odstranění jednoho 1.000 žetonu by zanechalo sumu nižší, než je původní sázka 1.200. V případě použití žetonů různé hodnoty se používá pravidlo 50% dle bodu #37.

Povolený počet navýšení

V no-limitních a pot-limitních hrách neexistuje horní hranice pro maximální počet navýšení.

Akceptovaná akce

Poker je hra, během níž je nutné neustále dávat pozor a být ve střehu. Dorovnávající hráč je zodpovědný určit správnou výši soupeřovy sázky před tím než dorovná, nehledě na to, co oznámí krupier nebo protihráč. Pokud si hráč vyžádá přesný počet žetonů, tuto informaci od krupiera nebo soupeře obdrží a následně sdělenou sumu vloží do potu, předpokládá se, že akceptuje a hodlá provést tuto akci. V ten moment je povinen dorovnat správnou výši sázky/all-inu i v případě, že by se lišila od původní obdržené informace. V případě vzniku sporu může dojít na pravidlo #1.

Obecně verbální deklarace pokud jste na řadě (jako call nebo raise) zavazuje hráče k provedení této akce.

Pokud tedy řeknete call, automaticky se předpokládá, že znáte předchozí sázky. Pokud třeba nepostřehnete soupeřův allin, vaše chyba. Pokud se hráč rozhodne provést nějakou akci, měl by se ujistit, jak šly sázky před ním.

Pokud under callnete (posunete před sebe méně chipů než je potřeba na call, protože neregistrujete například allin soupeře), může jít o automatický call za plnou částku – a to vždy v heads-upu nebo v případě, že čelíte open raisu/shovu v multiway hře.

Výše potu a sázek v pot-limitních hrách

Hráči mají narok na informaci ohledně výše potu pouze v pot-limitních hrách. Krupier nepočítá pot v limitních a no-limitních hrách. Prohlášení "sázím pot" není v no-limitní hře platná sázka, nicméně hráče zavazuje sázku jako takovou provést.

String bet/raise

Je povinností krupiera zahlásit string bet, případně string raise. String bet znamená akci, při níž hráč neoznámil výši sázky, nevložil žetony do potu jedním pohybem a vkládá je do potu postupně

Nestandardní a nejasné sázky

Pokud hráč použije neoficiální termín pro sázku, činí tak na vlastní riziko. Takové prohlášení pak může znamenat jinou akci, než jakou hráč zamýšlel. Jestliže ohlášená sázka může mít několik významů, bude vždy interpretována jako ta s nižší hodnotou. Příklad: "Sázím pět" - ve chvíli, kdy není jasné, zda "pět" znamená 500 či 5.000, sázka platí jako 500. Více v pravidlech #3 a #36.

Nestandardní fold

Hráč by neměl před posledním kolem sázek zahazovat karty po checku soupeře a rozhodně

Podmíněné vyjadřování

Podmíněné výroky týkající se budoucí akce jsou nestandardní a vysoce se nedoporučují. Mohou být brány jako zavazující akce a navíc mohou být předmětem udělení penalizace od turnajového ředitele. Příklad: "Jestli vsadíš, tak navýším" apod.

Přenos žetonů

Hráč musí žetony přenášet takovým způsobem, aby během přenosu nezmizeli z dohledu. Pokud toto pravidlo poruší, žetony mu budou zabaveny a může být diskvalifikován. Zabavené žetony jsou následně odstraněny ze hry.

Omylem sebrané/ztracené karty

Hráč je povinen si neustále chránit své karty. Pokud mu dealer omylem karty sebere, případně jeho handa je z technických důvodů prohlášena za mrtvou, hráč nemá žádný nárok na vrácení vložených žetonů do potu. Pokud však hráč vsadí/navýší a jeho sázka není dorovnána, tyto žetony se mu vrátit.

Varování, penalizace a diskvalifikace

Penalizace může být udělena v případě, že: hráč odhalí své karty zatímco probíhá akce, shodí svou kartu/karty ze stolu, poruší pravidlo "jeden hráč = jedny karty" a nebo dojde k podobnému incidentu. Penalizace bude udělena v případě, že: přistižení při soft play, dojde k rušivému chování či v případě podvodu. Penalizace, které uděluje turnajový ředitel/floorman zahrnují slovní varování, sit out od stolu a diskvalifikaci. Sit out může být udělen na jednu handu až na několik orbitů. Během sit outu se hráč musí zdržet mimo stůl, avšak karty mu budou rozdávány a stejně tak bude postovat blindy. V případě diskvalifikace budou hráči odebrány žetony.

Hráči, kteří nejsou u stolu nebo jsou zrovna penalizováni mohou být z turnaje vyřazeni odblindováním svého stacku.